Historiek

Naar aanleiding van de viering van het 800-jarig bestaan van Nieuwpoort in 1963 werd door enkele postzegelverzamelaars een filatelistische tentoonstelling opgebouwd. Deze was de aanzet tot het oprichten van een postzegelclub in Nieuwpoort.

De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek werd aldus gesticht op 16 juni 1963 met als voorzitter Dokter Albert Zwaenepoel en de eerste bestuursleden Pierre Provoost, Julien Vyvey, Fernand De Gruyter, Louis Minne, Jean Pyncket en Daniël Recour.

Deze baanbrekers kon men ook de pioniers van de filatelie in de Westhoek noemen want zij gingen op pad om het postzegels verzamelen te propageren in Middelkerke, De Panne en Koksijde. Tevens legden zij contacten met clubs uit de nabije omgeving en verder af. Uit die tijd stammen de nog vriendschappelijke contacten met  clubs uit Duinkerke en Malo-les-Bains. Jarenlang was er een uitstekende verhouding met de sinds enige tijd ontbonden Club Royal Philatélique des Invalides uit Brussel waarmee  talrijke gezamenlijke initiatieven uitgewerkt werden.

Na het overlijden van Dokter Albert Zwaenepoel in 1982 werd de leiding van de vereniging overgenomen door Commandant b.d. Etienne Moons.  De huidige bestuursleden zijn: Oscar Lingier, Marcel Soete, Gabriël Symoens, Jean-Luc Notredame, Marcel Bracke, Roger Donny, Denis Dhont en Joris De Snoeck. Erebestuursleden zijn Julien Vyvey, Lucienne Loose, Jean Moerman, Pierre Mouchon, Charles Van Den Broucke en Georges Legein.

Na jaren vergaderd te hebben in de vroegere zaal Nova op het Marktplein verhuisde de club in 1974 naar het hotel-restaurant De IJzer aan het Sluizencomplex.  In januari 1994 werd intrek genomen in het hotel Cosmopolite te Nieuwpoort-aan-zee waar nu nog steeds de vergaderingen doorgaan op de eerste zondag van de maand behalve in juli en augustus. De club maakt deel uit van de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen en van de Verstandhouding West-Vlaamse Postzegelkringen en is tevens lid van de Culturele Raad van Nieuwpoort.