Werking Club

Dat de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek nog steeds zeer actief is en zijn ledenbestand op peil kon houden is te danken  aan de inzet van de bestuursleden. De club kan bogen op een goede faam in de regionale en nationale filatelistische middens. Maandelijks komen zich nieuwe leden aanbieden.  Hiervoor dient er geen publiciteit gemaakt te worden, de reputatie van de club is de beste publiciteit. Zij worden er ook met raad en daad bijgestaan.  De gezellige sfeer op de algemene vergaderingen stelt iedereen onmiddellijk op zijn gemak. Een minpunt is de afwezigheid van  jeugd.  Zoals zoveel andere clubs stellen zij vast dat de jongeren meer en meer  andere interesses hebben. Het aanbod aan ontspanning is trouwens reuzengroot.

In de zuivere filatelie staat de club al jaren haar mannetje. Meerdere leden hebben al deelgenomen aan provinciale, nationale en internationale competities, steeds met succes. De club neemt ook deel aan de jaarlijkse competitieve bekerwedstrijd ingericht door de West-Vlaamse Verstandhouding van Postzegelkringen en dit niet zonder succes. Reeds driemaal werd de wisselbeker veroverd in een filatelistische wedstrijd waaraan meer dan dertig clubs uit West-Vlaanderen kunnen deelnemen.

De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek werd al herhaalde malen door De Post (nu bpost) geselecteerd om een voorverkoop van postzegels te organiseren. Dit houdt in dat nieuwe speciale postzegels het weekeinde voor de officiële uitgifte in voorverkoop aangeboden worden op één (vroeger 5) plaats in het land.  Hoogtepunten waren de voorverkoop van de zegelreeks over ‘De Zee’ getekend door Oscar Bonnevalle in 1988 en de succesvolle reeks over de ‘Vuurtorens langs de Vlaamse kust’ in 2006. Ook de deelname aan de plechtigheden en festiviteiten rond de “Slag bij Nieuwpoort 1600 – 2000” met een speciale postzegelafstempeling was een mooi gebeuren. De Postzegelclub organiseerde eveneens 41 opeenvolgende jaren een filatelistisch evenement met een tijdelijk postkantoor naar aanleiding van de Nationale Herdenking van Koning Albert I en de Helden van de IJzer op de eerste zondag van augustus. Deze activiteit werd in 2010 stilgelegd wegens het stopzetten van de medewerking van bpost.

Sinds 2008 organiseert de postzegelclub ook een jaarlijkse Nationale Postzegel- en Ruilbeurs, in principe op de derde zaterdag van september. Regelmatig ontwerpt de postzegelclub ook ‘MyStamps’ (Gepersonaliseerde postzegels) met illustraties in verband met de postzegelclub of met de stad Nieuwpoort. Deze zijn door de leden zeer gegeerd en kunnen dienen om een eigen verzameling op te bouwen.