• Via deze website aan onze leden snel en accuraat een maximum aan informatie verschaffen.

  • Kandidaat leden een lage drempel aanbieden om lid te worden van onze postzegelclub.

  • Het contact tussen de leden van onze club aanhalen en versterken.

  • Een schakel zijn naar andere postzegelorganisaties binnen en buiten de landsgrenzen.

  • Vaardigheden in de behandeling van filatelistisch materiaal aanleren en uitdiepen.

  • We leren u filatelie kennen in al haar facetten.

  • Hoe we postzegels verzamelen, en waar we op letten.

  • Hoe de veiling onder leden verloopt en de werkwijze van grote veilinghuizen.

  • Waar haal je de juiste benodigheden, en hoe vermijd je malafide praktijken?


Wij hopen dat de informatie op deze website voor u nuttig mag zijn en hopen via het contactformulier en de blog zowel positieve als negatieve reacties te mogen ontvangen om deze webstek tot een professioneel medium te kunnen uitbouwen.

Voor meer info:

Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek
P/A Jozef Cardijnlaan 69
8620 Nieuwpoort
< +32 (0)58 233742

Etienne Moons - etimo38@telenet.be